Ons Doel ?

Door te informeren, voorlichting te geven en onze ervaringen te delen willen we andere ouders of verzorgers van kinderen met het syndroom van Down en/of autisme verder helpen. Door het creëren van een netwerk van ouders en hulpverleningsinstanties beschikken we over steeds meer nuttige kennis en ervaring. Daarnaast streven we naar algemene acceptatie en integratie van kinderen én volwassenen met het syndroom van Down en/of autisme. Dit laatste proberen we te bereiken door mensen samen te brengen en kennis te laten maken met elkaar. Dit is immers de beste remedie tegen vooroordelen!

Wat doen we concreet?
Door (het werk van) de stichting te presenteren aan een zo groot mogelijk publiek proberen we alle onterecht vooroordelen over mensen met het syndroom van Down en/of autisme weg te nemen waarbij we zo veel mogelijk willen benadrukken wat zij wél kunnen.
We presenteren ons op verschillende manieren:

 We bezoeken scholen;

 We onderhouden contact met lokale/provinciale maar ook landelijke media;

 We zijn actief binnen de sociale media

 We nemen deel aan landelijke acties en verkiezingen


Daarnaast organiseren we op zijn minst jaarlijks een feestelijke bijeenkomst voor de kinderen en hun ouders en/of verzorgers en zijn we aanwezig op braderieën. Hierbij worden we gesteund door verschillende artiesten die zich gratis en belangeloos inzetten voor onze stichting en maken we er samen een gezellige happening van.

 

Bestuur : Rob Cremers vz., Wendy Cremers secr., Nicole Utens penningmeester, Terry Schoenmakers braderieën, activiteiten, vrijwilligers