Autisme

 

Onder andere over klassiek autisme, PDD-NOS, Asperger, McDD.
Autisme is een aangeboren stoornis in de hersenen. Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. Ze nemen de wereld in losse deeltjes waar. Een serie foto's in plaats van een film.
Hierdoor kost het veel moeite om te begrijpen wat er gebeurt of bedoeld wordt. In deze onoverzichtelijke wereld zoeken ze structuur en veiligheid.
Daardoor gedragen mensen met autisme zich soms anders en worden vaak niet begrepen door hun familie, klasgenoten of collega's. Autisme is een onzichtbare handicap, maar het heeft grote invloed op iemands leven.
We spreken meestal over autismespectrumstoornissen (ASS) om aan te geven dat autisme bij iedereen anders is. Maar kenmerkend zijn problemen met:

 

 Begrijpen wat de ander denkt en voelt.
Iemand met autisme heeft moeite om te begrijpen wat een ander denkt en voelt. En iemand zónder autisme begrijpt vaak niet hoe iemand met autisme denkt. Dit maakt het lastiger om met elkaar om te gaan.
 

 Communicatie.
In gesprekken gaat het niet alleen om wát iemand zegt, maar vooral ook om de manier waarop het wordt gezegd. Is iets serieus bedoeld of juist niet? Wat voor gezicht trekt diegene erbij? Iemand met autisme vindt het vaak moeilijk om de lichaamstaal en toon waarop iets wordt gezegd goed te begrijpen. Sommige mensen met autisme hebben verder een aparte manier van praten, anderen hebben moeite met praten of kunnen niet praten. Maar er zijn ook mensen met autisme die helemaal geen probleem hebben met praten.

 

 Bedenken hoe iets zal gaan.
Als je autisme hebt is het vaak extra lastig om vooraf te bedenken hoe iets in de toekomst zal gaan. Bijvoorbeeld hoe je een reis zo organiseert dat je op het afgesproken tijdstip op het eindpunt bent. Dit zorgt ervoor dat iemand met autisme heel angstig kan worden van veranderingen en onbekende situaties.

 

 Dingen die anders gaan dan verwacht
Als iets anders loopt dan vooraf verwacht, is het vaak heel lastig om daarmee om te gaan, als je autisme hebt. Leuk bedoelde verrassingen zijn meestal helemaal niet zo leuk voor iemand met autisme. Die wil graag vooraf precies weten wat er gaat gebeuren en vindt een vast dagschema vaak prettig. Verder zijn veel mensen met autisme graag steeds met dezelfde activiteiten of onderwerpen bezig en vinden ze het fijn om dingen steeds op dezelfde manier te doen.

 

 Geluid, licht of aanraking
Veel mensen met autisme hebben sneller dan anderen last van fel licht, harde geluiden of (onverwachte) aanraking. Ook komt het voor dat zij pijn sterker of juist minder sterk voelen dan anderen.Autisme uit zich bij iedere persoon anders. Sommige mensen met autisme zijn vooral in zichzelf gekeerd en zoeken weinig contact met anderen. Andere mensen met autisme zoeken juist heel actief contact, maar zij doen dit vaak op een manier die bij anderen "vreemd" overkomt.

Met autisme of autismespectrumstoornis (ASS) worden verschillende diagnoses bedoeld:

 

 Klassiek Autisme of kernautisme
Deze diagnose krijg je als je veel kenmerken van autisme hebt, en die kenmerken voor het derde levensjaar al zichtbaar waren.
 

 Syndroom of stoornis van Asperger
Kenmerkend voor deze diagnose is dat je goed kunt praten en leren, maar wel moeite hebt om taal te begrijpen en te snappen wat andere mensen denken en voelen. Mensen met Asperger hebben vaak de neiging om veel te praten, en hebben vaak meer fantasie en een grotere behoefte aan vriendschappen en relaties dan mensen met klassiek autisme.
 

 PDD-NOS
PDD-NOS (= Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified) is in het Nederlands: Pervasieve Ontwikkelingsstoornis niet anders omschreven. Deze diagnose krijg je als je niet alle kenmerken van autisme hebt, maar wel een aantal.

 

 McDD
Bij een diagnose McDD ( Multiple complex Developmental Disorder) heb je kenmerken van autisme, en ben je daarnaast erg angstig of heel snel boos.

 

 Andere diagnoses
Het kan zijn dat je naast autisme bijvoorbeeld een diagnose ADHD, epilepsie of een verstandelijke beperking hebt. En soms gaat autisme samen met een (zeldzaam) erfelijk syndroom, zoals Klinefelter of Tubereuze Sclerose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 We weten steeds meer over autisme. Maar helaas is er vooral op internet ook nog veel onjuiste informatie te vinden.
Hieronder een aantal "feiten" op een rij: wat is waar; wat niet?

 

Autisme is erfelijk
Waar ¦ Autisme is voor 90% erfelijk bepaald, en al bij de geboorte aanwezig.

Als je je kind teveel verwent, kan het autisme krijgen
Niet waar ¦ Kinderen met autisme kunnen soms veeleisend zijn, en bijvoorbeeld altijd hetzelfde willen eten of dezelfde kleren willen dragen. Dit is het gevolg van autisme. Het is niet zo dat een kind autisme krijgt als de ouders hieraan toegeven.

Autisme kan ook een talent zijn
Waar ¦ Mensen met autisme hebben een goed oog voor details, werken vaak heel precies en zorgvuldig en houden zich aan (duidelijke) regels. Ook zijn ze meestal heel eerlijk.

Therapie heeft geen zin, want autisme kun je niet genezen
Niet waar ¦ Bijvoorbeeld gedragstherapie kan helpen om soepeler met autisme te leren omgaan. Autisme gaat niet over, maar therapie, ouderbegeleiding of medicijnen kunnen wel helpen om minder last te hebben van het autisme. Met de juiste begeleiding kunnen mensen met autisme vaak gewoon naar school, werken, zelfstandig of thuis wonen en zinvolle relaties met anderen hebben.

Een diagnose autisme krijg je niet zomaar
Waar ¦ Alleen een psychiater of GZ-psycholoog mag een diagnose autisme stellen, na uitgebreide tests en gesprekken met degene om wie het gaat. Ook wordt gesproken met ouders of andere familieleden over de ontwikkeling van de persoon en over de opvoeding. Hoe eerder een diagnose bekend is, hoe meer leed voorkomen kan worden. Wetenschappers werken daarom hard aan vroege herkenning van autisme. Op dit moment wordt de diagnose gemiddeld pas op 7- jarige leeftijd gesteld.
 

Als je autisme hebt, kun je niet goed leren
Niet waar ¦ Autisme heeft niets met intelligentie te maken, er zijn slimme en minder slimme mensen met autisme. Vaak is wel duidelijke structuur en extra begeleiding nodig op school of op het werk. Omdat mensen met autisme op een andere manier denken en leren, hebben zij soms meer moeite met organiseren en plannen.

Ook als je volwassen bent, kun je de diagnose autisme krijgen
Waar ¦ Soms wordt autisme pas vastgesteld als iemand al volwassen is. Vaak zijn er dan op jongere leeftijd al andere, onjuiste diagnoses gesteld.

Mensen met autisme zijn het liefst alleen
Niet waar ¦ Veel mensen met autisme willen net zo graag contact met anderen als mensen zonder autisme. Alleen vinden zij het lastiger om vrienden te maken of te houden, waardoor zij zich vaak eenzaam voelen.


Bovenstaande informatie is overgenomen uit een folder van de NVA Nederlandse Vereniging voor Autisme.

De Nederlandse Vereniging voor Autisme maakt zich al sinds 1978 sterk voor mensen met autisme, hun familieleden, partners en andere betrokkenen

Nederlandse Vereniging voor Autisme
Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt
telefoon: 030-2299800
E-mail: 
info@autisme.nl

Website: www.autisme.nl

 

 

 

Ruim 1% van de Nederlanders - ongeveer 190.000 mensen - heeft een vorm van autisme.